Hymn Giełdy

Organizatorzy 54 OTGPS

   

   

Odwiedź nas

Na stronie

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.


WERDYKT 50 OGÓLNOPOLSKIEJ TURYSTYCZNEJ GIEŁDY PIOSENKI STUDENCKIEJ

Protokół z obrad Jury L Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie

Jury w składzie:

- Aleksandra Bacińska
- Krystyna Lisiecka
- Krzysztof Lumbago Górski
- Przemysław Śledź- Śledziuha
- Ryszard Żarowski    
- Paweł Kafarski – przewodnicząca

na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2017 postanowiło przyznać:

- pierwsze nagrody – Radosławowi Kuneckiemu i Januszowi Kurowskiemu za piosenki „Dwa domy”  i  „Winobranie”;

- drugą nagrodę Januszowi Kurowskiemu za piosenkę „Wigilia w St. Jones”;

-  oraz trzecie nagrody Romanowi Kinzelowi i Irenie Salwowskiej-Hajdasz za piosenki: „Gdy zasypiasz na jazzowo”, „Aniołowie bluesa grają” i „Ty muzyko”.

Nagroda specjalna za walory poetyckie i klimat piosenki „Zyndranowa” przypada Rado Barłowskiemu.

Jury postanowiło wyróżnić autorów piosenek: „Litania do…” (Piotr Konczak i Michał Miotke), „Łódź” (Piotr Andrzejewski), „Deszczowy dzień”( Grzegorz Grunwald), „Walizka” (Jacek Świderski), „Drzwi” (Grupa  „pod Fryzjerką”), „Jezioro Górskie” (Radosław Partyka), „Na Izery szczycie” (Andrzej Stanisław Górecki) „Ulewa” (Andrzej Brzozowski), oraz „Światło” (Rafał Purol).

Nagrodę im. Wojtka Bellona otrzymuje zespół Pod Fryzjerką, podczas gdy nagrodę im. Jerzego Pawła Dudy Tomasz Sawicki za piosenkę „Wyjazd do Szklarskiej”.

Jury postanowiło także przyznać nagrody za wykonanie piosenek:

pierwszą grupie Bez Hałasu

drugą zespołowi Zielony Szlak

trzecią – Grupie Na Swoim i Januszowi Kurowskiemu.

Natomiast wyróżnienia przypadają zespołom: Cztery Pory Miłowania,  Zespołowi Piosenki Poetyckiej JAK, grupie Nieporozumienie oraz Irenie Salwowskiej-Hajdasz, Grzegorzowi Grunwaldowi i Tomaszowi Sawickiemu.

Jak zwyczaj każe  Jury przyznało także nagrody i wyróżnienia specjalne. I tak:

- Nagrodę dla Publiczności otrzymuje Masza Dietl za permanentne ratowanie honoru widowni;
- tradycyjny chlebak z zawartością otrzymuje zespół Tomasz Sawicki (do odebrania u Pułkownika Ryśka Siwanowicza-AST WAT);
- nagrodę wirtuoza siekiery – Śrubka – Grupa na Swoim za piosenkę „Wezmę siekierkę, postawię dom w górach”;
- wyróżnienie za męską piosenkę – Tomasz Olesiński;
- wyróżnienie dla Jopka, którego gitara zawsze pomagała i grała.

Ponadto zasmuciliśmy się stwierdzeniem Janusza Kurowskiego, że Jurorzy „..po winie będą chorzy”. Jury prosi też Tomka Sawickiego o bardziej szczegółową instrukcję „jak iść w góry na wycieczkę gdy już leżę zgięty w beczkę”. Jury poleca Blademu zakup różowych okularów, które powinny być pomocne w zauważeniu wykonawców ubranych w czarne koszulki.
W końcu z satysfakcją odnotowujemy powrót dżentelmenów na scenę oraz to, że wrócili do grania na akordeonach.
Jury informuje także że rekomendacje do występów na:

- BAZUNIE otrzymali – Tomasz Sawicki, Grzegorz Grunwald i grupa Nieporozumienie;
- DANIELCE zespół Pod Fryzjerką;
- BAKCYNALIACH – Cztery Pory Miłowania i Irena Salwowska-Hajdasz.


 

Regulamin Jubileuszowego Rajdu Giełdowego "ŚLADAMI PONUREJ MAŁPY"

§ 1.Cele Rajdu

1. Próba rozwikłania tajemnicy Ponurej Małpy, odnalezienie jej śladów w okolicach Bazy i zlokalizowanie miejsca przebywania przebywania Ponurej Małpy.
2. Podkreślenie turystycznego charakteru Giełdy Piosenki poprzez praktyczne zastosowanie.
3. Poprawienie kondycji fizycznej przed maratonem koncertowym Giełdy i dotlenienie organizmów giełdowych przed trudami rozpoczynającego się Jubileuszu.
4. Poznanie bliższych i dalszych okolic Bazy Pod Ponurą Małpą, ich walorów krajoznawczych, przyrodniczych i folklorystycznych.
4. Powrót do dobrej tradycji wspólnego wędrowania z piosenką na ustach.
5. Integracja międzypokoleniowa środowiska Giełdowego w malowniczych okolicznościach karkonoskich szklaków.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Jubileuszowy Rajd Giełdowy "ŚLADAMI PONUREJ MAŁPY"  jest imprezą towarzyszącą jubileuszowej 50. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie.
2. Organizatorami Jubileuszowego Rajdu Giełdowego zwanego dalej Rajdem pieszego są organizatorzy Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie oraz Miasto Szklarska Poręba.  Organizatorzy Rajdu zwani sa dalej Organizatorem. Współorganizatorami Rajdu są wszyscy jego uczestnicy, oni bowiem stworzą niepowtarzalny charakter i  atmosferę imprezy.
3. Uczestnikiem Rajdu może być każdy, kto zarejestruje swój udział w Rajdzie za pomocą formularza zamieszczonego na www.gieldapiosenki.pl . Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie dzieci i młodzieży do lat 18 jest zapewnienie opieki osoby dorosłej, która sprawuje kontrolę i ponosi pełną odpowiedzialność  za nieletniego uczestnika.
4. Rajd odbędzie się w dniach 31.07.2017 r. i 1.08.2017 r. Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa w Rajdzie 100 osób każdego dnia. Uczestnik ma do wyboru jedną z czterech tras rajdowych (Trasy Rajdu - załącznik nr 1). O zakwalifikowaniu do udziału w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.


§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
• poszukiwania Ponurej Małpy a w razie znalezienia - bezzwłocznego powiadomienia Organizatora
• radosnego przemierzania bliższych i dalszych okolic Bazy Pod Ponurą Małpą
• zachwycania się niepowtarzalnymi widokami w czasie radosnego przemierzania
• radowanie się z towarzystwa współtowarzyszy w czasie radosnego przemierzania i na postojach
• przestrzegania regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się decyzjom Organizatora
• posiadania dokumentu tożsamości
• stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora oraz przewodnika
• przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku (tu szczególne warunki uczestnictwa i wynikające z nich odstępstwa przyjmujemy dla trasy piwnej)
• marszu w tempie, które nadaje przewodnik i które jest ono dostosowane do tempa
uczestnika ubezpieczającego tyły
• bezzwłocznego zgłaszania Przewodnikowi wszelkich niedyspozycji zdrowotnych
• przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody

2. Uczestnicy Rajdu maja prawo do:
• przejścia wybraną trasą i dobrej zabawy z innymi uczestnikami Rajdu
• przyjęcia korzyści materialnych w postaci:
- koszulki rajdowej, dostosowaniej w miarę możliwości do gabarytów uczestnika
- śpiewnika rajdowego
- znaczka rajdowego
• wzięcia na trasę gitary z gitarzystą i korzystania ze śpiewnika rajdowego

§ 4 Zapisy

1. Uczestnicy zapisują się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.gieldapiosenki.pl
2. Wskazane jest, aby grupy znajomych chcących uczestniczyć w jednej trasie Rajdu zapisywały się na jednym formularzu ze wskazaniem nr telefonu do osoby reprezentującej grupą.
3. Organizator przyjmuje zgłoszenia drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tą drogą potwierdza przyjęcie uczestnictwa w Rajdzie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na telefoniczny kontakt za strony Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń Organizatora.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, na zdjęciach i materiałach filmowych, zamieszczonych w mediach oraz w celach promocji Giełdy.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu. W tym przypadku dopuszcza się podążanie ex-uczestnika Rajdu za grupą, na końcu, jak ta czarna owca, ale grupa ma prawo nie przyznawać się do ex-uczestnika.
7. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne (nie dotyczy biletów za przejazd i biletów wstępu).
8. Wszelkich dodatkowych informacji Organizator udziela drogą mailową. Zapytania należy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Sprawy sporne uczestnicy roztrzygaja między sobą, w sprawach bardzo spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, a w sprawach jeszcze bardziej spornych patrz §5 pkt. 6.Załącznik nr 1

Trasy Jubileuszowego Rajdu Giełdowego

TRASA "DZIKA KARKONOSKA" ok. 6 godz.
Jakuszyce - Owcze Skały - schronisko PTTK na  Hali Szrenickiej -
schronisko Pod Łabskim Szczytem - Szklarska Poręba Górna
Szczególnie polecamy odcinek  zielonego szlaku przez dziki zakątek  
Zachodnich Karkonoszy, malowniczą ścieżką przez Owcze Skały.
9:00 zbiórka na stacji Szklarska Poręba Górna
9.29 wyjazd PKP KD pociągiem ze st. Szklarska Poręba Górna do stacji
Jakuszyce ( przyjazd 9.42)
Koszt : przejazd 4,40 (zakup biletów we własnym zakresie)
oraz wstęp do KPN 6,00 norm. / 3,00 ulg.

TRASA IZERSKA ok. 4,5 godz.
Szklarska Poręba Dolna - Zbójeckie Skały - Sztolnie Pirytowe - Zakręt
Śmierci - Czarna Góra -  Wysoki Kamień 1058 m.npm. schronisko i punkt
widokowy - Szklarska Poręba
Warte uwagi Sztolnie Pirytowe (dł. ok. 100 m) , należy wziąć latarkę i
panoramę z Wysokiego Kamienia.
11:00 zbiórka przy stacji Szklarska Poręba Dolna.
10.43 Można przejechać PKP KD pociągiem ze st. Szklarska Poręba Górna do stacji
Szklarska Poręba Dolna ( przyjazd 10.52)

TRASA PIWNA  5 godz.
Baza pod Ponurą Małpą - Dolina Kamiennej - Schronisko PTTK Kochanówka przy Wodospadzie Szklarki - Chybotek - Chata Izerska - Złoty Widok. Powrót na bazę
samodzielnie lub z pomocą przyjaciół, pojedynczo lub czwórkami.
W poniedziałek istnieje możliwość zmodyfikowania trasy: zamiast przejścia na Bazę przez Złoty Widok można zostać w Chacie Izerskiej do wieczornego Ogniska z Gwiazdami.
10.00 zbiórka przy scenie w Bazie Pod Ponura Małpą
Koszt: wstęp do KPN 6,00 norm. / 3,00 ulg.

TRASA WALOŃSKA - spacerowa ok. 3-4 godz.
Baza pod Ponurą Małpą - Muzeum Ziemi - Vlastimilówka - Złoty Widok - Chybotek -
Chata Izerska - Dolina Kamiennej - Baza pod Ponurą Małpą
11.00 zbiórka przy bacówce w Bazie Pod Ponura Małpą
Istnieje możliwość zwiedzenia Vlastimilówki (wystawa prac i warsztat twórczy
Vlastimila Hofmana). Koszt: opłata dobrowolna.


W miejscu zbiórki Przewodnik przekaże uczestnikom Rajdu upominki rajdowe oraz zbierze podpisy potwierdzające zapoznanie się uczestnika z regulaminem Rajdu.

1